Слух

“ТЕТО, УПАЛИ СВЕТЛО ДА ТЕ БОЉЕ ЧУЈЕМ”

Слух је прва и последња карика у процесу вербалне комуникације. Беба која не чује никада неће сама проговорити. Оштећење слуха од 40 дБ, отежава разумевање говора 100 пута. Оштећење слуха класификујемо у односу на квантитет, квалитет и време настанка оштећења, као и у односу на изгубљено време за рехабилитацију.

ИНФО:

Слух омогућава примање и сабирање импулса – информација из спољашње средине. На нивоу мозга се дешава други процес, а то је слушање, као свесни доживљај акустичких надражаја. Слушна кора је виши интегративни центар слушног система. У њој се догађа коначна обрада информација, која се састоји у перцепцији и распознавању звукова различитих по интензитету, фреквенцији, трајању, тембру и извору. Суштину акустичке стране говора чини процес апстраховања небитних звукова и издвајање битних, који чине могућим уопштавање разноврсних звукова у једну фонематску групу и оштро диференцирање блиских звукова који се односе на различите групе фонема. Са лингвистичког аспекта, глас – фонема је најмања јединица помоћу које се разликују значења појединих звучних језичких целина. Фонеме чине гласовни систем једног језика, а гласовни системи се разликују по броју, природи и особинама фонема. Свака фонема има своје физиолошко – артикулационе вредности, функционално – лингвистичке и физичко – акустичке вредности. Отворени аудио – вокални "feed back", повезује саговорнике. Језик и говор чији је развој условљен слухом и слушањем, као специфични видови људске комуникације, развијају се само у социјалном пољу, у сусрету са другим.

Имајући у виду квантитет, оштећења слуха могу бити:

 • лака 20 - 40 dB
 • средња 40 - 60 dB
 • тешка 60 - 80 dB
 • врло тешка 80 - 100 dB
 • практична глувоћа преко 100 dB.

Класификација оштећења слуха у односу на квалитет:

 • I група: остаци слуха су у распону 100 - 500 Hz. То су тзв. острвски остаци слуха.
 • II група: остаци слуха су у распону 100 - 1000 Hz, па чак и до 1500 Хз. Код ове две групе слушно поље је сужено.
 • III група има цело слушно поље 100 - 8000 Hz. Код ове групе у питању је само квантитет, који се може надокнадити селективном амплификацијом.
 • IV група подразумева да је цело слушно поље очувано, а квантитет се може надокнадити линеарним појачањем.

Према времену настанка, оштећења слуха делимо у следеће групе:

 • 0 или Нулта група тј. слух је оштећен у периоду од рођења до 2 и по месеца.
 • I група: слух је оштећен у периоду између 2 и по и 9 месеца живота.
 • II група: слух је оштећен у периоду између 9. и 24. месеца живота.
 • III група: слух је оштећен у периоду између 24. месеца и 4. године.
 • IV група: слух је оштећен у периоду слух је оштећен у периоду између 5. и 7. године живота.