Књиге

Јесам, био сам и бићу

“...А ГДЕ САМ ЈА БИО...”

Књигом “Јесам, био сам и бићу” – методски приручник III, аутори Ранко и Весна Вуковић, потврђују да језик није ништа друго до слика непосредне стварности. Јер прошлост је садашњост сачувана у нашој меморији, а будуће време нас ипак враћа у садашњост. Ми се орјентишемо искључиво у односу на садашњост и из ње издвајамо елементе који не постоје, али их замишљамо као да постоје (будуће време), или елементе који су постојали (прошло време) и које чувамо меморисане у садашњем тренутку.

Прочитајте још

Ја читам, ти пишеш, а он...

ПРЕЗЕНТ – ВРЕМЕПЛОВ ЗА ПРОШЛОСТ И БУДУЋНОСТ

У књизи “Ја читам, ти пишеш, а он...” – методски приручник II, аутори књиге Ранко и Весна Вуковић, су обрадили 90 најфреквентнијих прелазних глагола, у презенту, проширујући на тај начин функцију глагола у систему вербалне комуникације, полазећи од чињенице да су сва језичка средства и сви глаголски облици грађени на садашњем тренутку, на непосредној стварности. Глаголи су у свим језицима света употребљавају у три лица (ја, ти, он) и уз одговарајући прилог одређују време, место и начин вршења радње. Поред приписивања радње, глагол означава и време и управо то овремењавање представља општу реченичку функцију.

Прочитајте још

Шта они раде?

НЕМА ОДНОСА БЕЗ ГЛАГОЛА КОЈИ ОЗНАЧАВА ОДНОС

Књига “Шта они раде” – методски приручник I, Ранка и Весне Вуковић, намењена је деци са говорно-језичким недостацима и њиховим родитељима. Она је, пре свега илустровани део, намењена родитељима и њиховој деци за практични рад код куће. Теоријски део књиге може да помогне логопедима, аудиопедима и стручњацима других профила који се баве развојем говора и језика код деце. Књига није намењена искључиво деци оштећеног слуха, мада је тај проблем постављен у жижу интересовања, јер ми, патологију говора и језика отогеног порекла сматрамо најтежим видом патологије говора и језика уопште. Професионалац који уме и може да се избори са оштећењем слуха, односно да изгради говор и језик код детета са овом патологијом, са лакоћом ће примањивати ову књигу и на другим видовима патологије говора и језика.

Прочитајте још

Сликом до речи

Књига “Сликом до речи”, аутора Ранка и Весне Вуковић, је практикум за рано савладавање технике читања и писања, намењен деци свих узраста, како деци са патологијом говора, тако и деци са уредним говорно-језичким развојем. Тако је књига намењена и професионалцима и родитељима, за рад у специјализованим установама које се баве проблемима дечјег развоја, и за рад код куће, али и за предшколске установе које раде са децом уредног психоа-афективног развоја. Језик и писмо су у нама као универзални систем знакова. Писмо не понавља само спољно значење речи, оно само је знак, оно подстиче и рађа речи. Човек одувек има осећање за препознавање знакова и способност означавања ствари. Знак – слово се јавља као човекова урођена еманација. Неограничена моћ писма, речи, односно језика се опредмећује инструментом азбуке.

Прочитајте још

Фонопедија

Хабилитација, рехабилитација и реедукација гласа

Рецензије:

„Двоје стручњака блиских биолошких дисциплина, животно и професионално обједињени, аутори ове књиге, ушли су у подручје гласа, храбро и одлучно. Вођени завидним личним искуством, аутори су, без икаквог зазора и сујете, изнели сва њима доступна сазнања. Тако је настала књига која представља компендијум личног, које није ни мало, ни ненаучно, и светских искустава. Књигом, аутори не говоре само о свом знању и искуству већ свима заинтересованима за ову проблематику дају сиже онога што је на располагању у развијеном свету. Такав приступ могу имати само зналци и посвећеници, а аутори ове књиге су управо то.“.

Проф.др Томислав Јовановић

Прочитајте још