Фонопедија

Хабилитација, рехабилитација и реедукација гласа

Рецензије:

„Двоје стручњака блиских биолошких дисциплина, животно и професионално обједињени, аутори ове књиге, ушли су у подручје гласа, храбро и одлучно. Вођени завидним личним искуством, аутори су, без икаквог зазора и сујете, изнели сва њима доступна сазнања. Тако је настала књига која представља компендијум личног, које није ни мало, ни ненаучно, и светских искустава. Књигом, аутори не говоре само о свом знању и искуству већ свима заинтересованима за ову проблематику дају сиже онога што је на располагању у развијеном свету. Такав приступ могу имати само зналци и посвећеници, а аутори ове књиге су управо то.“.

Проф.др Томислав Јовановић

„Глас је веома сложен систем који има биолошку, психолошку, лингвистичку и социјалну заснованост. Као такав захтева мултидисциплинарност у изучавању и решавању проблема патологије. Што више знамо о свом гласу више ћемо ценити његову важност и осетљивост. Изучавајући га сазнајемо како да га штитимо и одржавамо га здравим. Проблеми гласа код деце и одраслих су све учесталији. Континуирана едукација стручњака који се баве рехабилитацијом гласа је неопходна и она подразумева праћење савремених сазнања о превенцији, дијагностици и рехабилитацији... Књига је осмишњена да буде корисна свим стручњацима који се баве поремећајима вербалне комуникације, посебно логопедима и лекарима. Практична сазнања могу да стекну и сви они којима је узоран глас неопходан у њиховим занимањима (певачи, спикери, васпитачи, учитељи и др.).“

Мр. Владан Плећевић, логопед

“Књига је резултат вишегодишњег рада аутора, на пољу хабилитације, рехабилитације и реедукације гласа, у којој су првенствено коришћена властита искуства... Овакво дело, први пут у нашој домаћој литератури, обрађује рехабилитациони аспект поремећаја гласа на комплетан и свеобухватан начин. Књига ће, свакако, изазвати и позитивну пажњу шире јавности, као и пажњу стручњака и терапеута који се баве овом проблематиком, Она је и приручник и уџбеник, богато штиво, засновано на интеграцији знања из области медицинских, лингвистичких, психолошких и педагошких наука, у складу са потребама превенције, дијагностике, терапије и истраживања говорно-језичких поремећаја, што је и предмет логопедије.”

Душан Трбојевић, логопед